Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/23 
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zriadení školského stravovania
 
Meno a priezvisko dieťaťa: ................................................................................Trieda: .........................
                        (v šk.roku 2022/2023)
Adresa bydliska: .........................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky/ zákonného zástupcu /: .....................................................................................
Tel. kontakt: ...............................................................................................................................................
Meno a priezvisko otca /zákonného zástupcu/: .........................................................................................
Tel. kontakt: ...............................................................................................................................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: SK_ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 
(v prípade vrátenia preplatkov)
 
Spôsob úhrady stravných poplatkov: bezhotovostný platobný styk
 
Zákonný zástupca žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 23. dňa v mesiaci.
Šeky na stravovanie sa vydávajú vždy do 15.- v mesiaci na nasledujúci mesiac. 
Spôsob úhrady (vyznačte prosím s krížikom):
⃣  Bankový prevod na IBAN SK49 0200 0000 0000 2703 1122 /uvádzať správny variabilný symbol/
⃣  Poštová poukážka
Platba v hotovosti sa nevykonáva!
Stravník je automaticky prihlásený na celý školský rok, až kým ho zákonný zástupca neodhlási úplne písomnou formou.
V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole/škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť zo stravy deň vopred do 14:00 hod.  
Možnosti odhlasovania zo stravovania
telefonicky na tel. č.:  +421907 985 381, 0948 457 770
SMS správou na tel. č.:+421907 985 381, 0948 457 770
Neodhlásenú stravu zákonný zástupca dieťaťa hradí v plnej výške.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné obed odobrať vo vyhradenom čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.
Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Preplatky za stravu budú vrátené po ukončení školského roka na účty uvedené v zápisných lístkoch.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, nech sa informuje o platbách v kancelárii ŠJ.
Po splnení podmienok na vznik nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách zriaďovateľ upraví mesačnú úhradu zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu. 
Dotácia v školskom roku 2022/2023 je vo výške 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Deťom a žiakom, ktorým podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobité stravovanie, zákonný zástupca dieťaťa (rodič) zabezpečí stravu s donáškou do školského stravovacieho zariadenia s dodržaním všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie. 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza stravník alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo žiada sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov a režijných nákladov nasledovne:
 
 
  ZŠ 1.stupeň
od 6 do 11 rokov

ZŠ II.stupeň

od 11 do 15 rokov

Iné fyzické

osoby

Dôchodcovia
Desiata 0,39 €        
Obed 0,90 € 1,21 € 1,30 € 1,41 € 1,41 €
Olovrant 0,26 €        
Stravné spolu 1,54 1,21 1,30 1,41 1,41
Réžia 0,50 0,50 0,50 1,30 0,30

Stravné +réžia spolu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa

2,04 1,71 1,80 2,71 1,71
Dotácia podľa z. č. 544/2010 1,30 1,30 1,30      x       x
Stravné po zohľadnení dotácie 0,74 0,50 0,50    

 

 
 
Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojim podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ Kvetoslavov, 930 41 Kvetoslavov 264, v informačnom systéme „ŠJ4“ pre účel poskytnutia stravovania, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 
                        
 
 
 
                                                                                                                                                
V Kvetoslavove dňa..........................................
 
 
 
                ..........................................................
                                                                                      podpis zákonného zástupcu dieťaťa
                                                               ----------------------------------------------
                                                                                              
                                                              ----------------------------------------------       
                                                               podpis zákonného zástupcu dieťaťa
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ziadost o prihlasenie ziaka na stravu

(Dominika Ševčíková, 2. 9. 2021 10:59)

Dobry den.
Prosim o prihlasenie mojej dcery Dominiky Ševčíkovej na stravovanie. Je novou ziackou 4.A. triedy ZS v Kvetoslavove.
O stravu mame zaujem od pondelka 6.9.2021.
Potvrdenie prihlasenia ziaka na stravu prosim poslat na mail: sevcikovadenisa006@gmail.com

stravovanie

(Jana Mačuhova, 13. 7. 2021 21:24)

Dobrý deň,
V Oľdzi otvárame škôlku pre cca10 detí. Mali by sme záujem o stravu. Aj vozite stravu alebo treba pre ňu chodiť. Napíšte mi prosím na mail jana.macuhova@lubmar.sk.
Ďakujem.
S pozdravom
Jana Mačuhova

Re: stravovanie

(Jana Mačuhova, 13. 7. 2021 21:26)

mail jana.macuhova@lubmar.sk

Prihlasenie na stravovanie

(Blanka Patkoloova, 10. 5. 2021 14:31)

Dobry den.Poprosila by som prihlasit mojho syna Rudolfa na stravovanie od 11.05.
Dakujem Patkoloova

Prihlásenie

(Nina Czére, 9. 4. 2021 16:29)

Dobrý deň, týmto by som chcela prihlásiť Ninu Czére, 3.A na obedy od 12.4.2021 resp. od nasledujúceho dňa, ako je to možné, ďakujem, s prianím peknèho zvyšku dňa a krásneho víkendu, s úctou
Czéreová

Prihláška na stravovanie šk.r. 2020/2021

(Erika Brdečková, 1. 9. 2020 11:42)

Dobrý deň, prosím o zaslanie podrobností k prihláseniu na obedy na šk. rok 2020/2021 pre nasledovných žiakov:
Ján Brdečka - druhák
Michal Brdečka - štvrták
Vopred ďakujem a prajem pekný deň
E. Brdečková

Prihlásenie na stravovanie

(Vanesa Vyrostekova, 1. 10. 2019 13:35)

Dobrý deň, chcela by som dcérku prihlásiť na stravovanie. Chodi do 3 ročníka na základnej škole v Kvetoslavove do elokovaneho pracoviska na Šľachtiteľskej ulici. Chodila by len pondelky a stredy na stravovanie. Je to možné len v tieto dva dni v týždni?
Ak je možné už od zajtra. Ak nie tak ako sa dá.
Ďakujem Vyrostekova
0908407813

Re: Obedy Martin Panák

(Hellerova, 30. 4. 2017 16:51)

Pani Panakova v sekcii odhlasovanie deti najdete moje cislo na mobil pekny den vam prajem