Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ, ZŠ Kvetoslavov:

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. Neodhlásenú stravu zákonný zástupca dieťaťa hradí v plnej výške.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v MŠ a ZŠ je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Vážení rodičia, Vaše dieťa je prihlásené na stravovanie so Zápisným listom začiatkom školského roka. Ak behom školského roka sú prázdniny, prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie, riaditeľské voľno atď. sa dátumom ktorým sa končia prázdniny, pandemické prerušenie sa Vaše dieťa automaticky zahlasuje na odber stravy. Ak dieťa ochorie, alebo z iného dôvodu nemôže navštíviť vyučovanie jeho zákonný zástupca, rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravovania  predchádzajúci pracovný deň do 14:00 hod. V nepredvídateľných prípadoch, alebo koncom týždňa / nedeľa/ do 22:00 hod s SMS-kou.

Možnosti odhlasovania:

na tel.č. :   +421907 985 381,  +421948 457 770

SMS správou na tel.č. :    +421948 457 770 ,   +421907 985 381

osobne v ŠJ pri MŠ